Fakta om löss

Värt att veta om lössens livscykel

Lusen är en liten vinglös insekt som har överlevt och spritt sig via kontakt människor emellan i tusentals år. Man har funnit spår av löss i förhistoriska mumier och löss beskrivs också i forntida egytiska och grekiska böcker i medicin. Även på den tiden betraktades löss som källor till stor irritation och avsky.

 

Lusen lever bara cirka 30 dagar. Utanför sin värd lever den i högst 48 timmar, men redan efter ett par timmar blir den uttorkad vilket gör att det omöjligt för lusen att etablera sig hos en ny värd. Lusen är i själva verket mycket beroende av regelbundna måltider och av värdens kroppsvärme.

 

Under sitt relativt korta liv genomgår lusen tre nymfstadier. Därefter blir den vuxen och redo att reproducera sig. I nymfstadierna varierar storleken på lusen från 1 mm till 2,5 mm medan den vuxna lusen är 2,5 – 4 mm. Lushonan är större än lushanen.

 

Parning och äggläggning

Efter de tre nymfstadierna är lusen nu vuxen och redo att para sig. Det gör de omedelbart efter att de avslutat det tredje nymfstadiet. En parning kan lätt pågå upp till 30 minuter och efter parningen måste lössen aktivt göra sig fria från varandra. Om den ena lusen dör under parningen kommer den andra inte loss och dör.

 

Honan lägger ett ägg åt gången. Varje ägg är faktiskt så stort att det kan fylla så mycket om 20 % av den bakre delen. Honan kan lägga upp till 5 – 8 ägg per dag. När lushonan lägger ett ägg på ett hårstrå fäller hon en droppe sekret som gör att ägget klistras fast på hårstrået innan hon rör sig framåt. Äggen placeras på håret närmast hårbotten eftersom värmen här ger de bästa förutsättningarna för att äggen ska utvecklas.

 

Ett nylagt lusägg är färglöst och transparent. Äggets yta reflekterar den omgivande hårfärgen, vilket gör dem nästan omöjliga att se. Kläckta ägg är vita och mycket lättare att upptäcka. Lusägget har en storlek på ca 0,8 mm.

 

6 stora måltider varje dag – minst

När huvudössen ska äta söker den en ven (ett blodkärl) som lusen genomborrar med sina mundelar. Sedan utsöndrar de saliv som ser till att blodet inte koagulerar under tiden de suger blodet – på samma sätt som myggor gör.

 

På lushuvudet sitter två små pumpar som suger in blodet i lusen. Lusen måste tillföra mat under mycket jämna mellanrum för att inte tvingas lämna sin värd. Man antar att lusen måste ha minst sex måltider om dagen för att överleva.

Frågor och svar om löss

Hur många löss kan man ha?

Man kan faktiskt ha mer än 1000 löss, men det genomsnittliga antalet är lyckligtvis mycket lägre: 10 till 12 löss per huvud.

Kan jag gå till skolan om jag har löss?

Ja. Enligt officiella rekommendationer bör man inte hålla barnen hemma från skolan på grund av löss. Men man bör dock inleda lusbehandling så snart som möjligt.

Kan dålig hygien orsaka löss?

Nej. Det är inte dålig hygien som orsakar löss. Dessa smittar endast genom nära hårkontakt mellan människor, d v s hår mot hår. Men det är klart att dålig hygien kan orsaka att andra människor håller sig på avstånd.

Är man mer utsatt för löss om man har mjäll?

Nej. Löss bryr sig inte. De är nästan blinda och väljer inte utifrån det.

Kan man bli smittad med löss från katt och hund?

Nej. Huvudlöss lever bara på människor.

Kan jag dränka mina löss om jag är under vatten i poolen?

Det korta svaret är nej. I teorin är det naturligtvis så att allt som inte lever i vatten drunknar om de hålls under vatten tillräckligt länge. Men med löss skulle du behöva hålla andan under vattnet i flera timmar, så det är omöjligt.

Kan bastuvärme ta kål på löss?

Nej, tyvärr. I bastun regleras kroppstemperaturen vid hårbotten så att den inte blir farligt hög.

Kan löss leva i skägg och kroppsbehåring?

Nej. Huvudlöss lever bara i omedelbar närhet av hårbotten. Om du har löss i skägget eller annan kroppsbehåring är det förmodligen flatlöss. Kroppslöss förekommer mycket sällan i Sverige.

Kan löss överföra sjukdomar?

Nej. Det finns inga exempel på att huvudlöss har fört sjukdom vidare från en värd till en annan.

När är det högsäsong för löss?

Lusen kan leva och frodas året runt. Men det finns en tendens till att problem med löss blossar upp strax efter ett längre skollov. Detta beror förmodligen på att föräldrarna "glömt" luskamma barnens hår under ledigheten då barnen ofta haft kontakt med andra barn är de brukar.

Vad är skillnaden mellan löss och loppor?

Löss och loppor liknar varandra i flera avseenden - båda är vinglösa parasiter som lever på människor. Mer betydande skillnader mellan dessa två typer av insekter är:
• Löss lever bara på en värd - människa. Loppor kan leva både hos människor och däggdjur
• Loppor lägger ägg i bon, golvsprickor och i möbler- till skillnad från löss sprider de sig inte via ägg
• Loppor är mycket mer rörliga än löss för dessa kan hoppa

Varför är inte lössen utdöda sedan länge?

Det finns flera svar. För det första drar lössen nytta av att människor har nära kontakt med varandra. Det är genom mänsklig kontakt de sprids från en värd till en annan. För det andra bryr sig inte alla människor om löss. I många länder är löss ett mycket litet problem jämfört med mycket annat. Och det kommer alltid att finnas människor som försummar problemet - antingen för att de inte orkar med problemet eller för att de har gett upp en gång för alla.

Hur smittar löss?

Det tar bara 30 sekunder att bli smittad av löss, men för det krävs mycket nära kontakt mellan två huvuden. Löss kan varken flyga eller hoppa - bara klättra. De smittar genom att krypa från ett hårstrå till ett annat. Det är därför som det oftast är barnen som infekterar varandra under lek och för sedan över smittan på övriga familjemedlemmar. Löss sprids inte genom kläder, sängkläder, leksaker eller husdjur. Så du behöver inte lägga energi på att sanera hemmiljön om du hittar löss.

Läs mer här
 

Har du hittat löss?

Löss måste behandlas omedelbart när de upptäckts, för en lus blir snart många löss. En kvinnlig lus lägger mellan 3 - 5 ägg per dag och dessa kläcks efter 7 dagar.

Man kan ha löss även om det inte kliar och det är därför en bra idé att leta efter löss regelbundet med en luskam, exempelvis en gång i veckan. Kom ihåg att alltid kontrollera hela familjen samtidigt och att behandla alla som har löss.

Läs mer här