Användarvillkor för hedrin.se

Senast uppdaterad 15. april 2020

 

 1. Villkor för användningen av denna Webbplats
  1. Genom att besöka och använda www.hedrin.se (“Webbplatsen”) förpliktigar du dig att använda nedanstående användarvillkor (“Villkoren”) som styr förhållandet mellan STADA Nordic ApS, CVR-nr.: 13902992 (“STADA” “Vi”, “Oss” eller “Vår”) och dig (“Du”, “Din”, “Ditt” eller “DIG”) angående Webbplatsen och dess innehåll (“Innehållet”).
 2. Ingen medicinsk rådgivning
  1. På webbplatsen finns allmän information om behandling av löss. Informationen får aldrig ersätta individuella råd från läkare eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal.
  2. Informationen på Webbplatsen kan inte användas för individuella diagnoser av ett hälsotillstånd eller en sjukdom. Istället uppmanar vi dig att söka hjälp hos en läkare eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal.
 3. Friskrivning
  1. Vi frånskriver Oss uttryckligen ansvar för Webbplatsen och Innehållet.
  2. Webbplatsen och Innehållet tillhandahålls endast i informationssyfte. Du måste själv noga utvärdera allt Innehåll. Vi strävar efter att Innehållet är korrekt och sant, men det kan finnas fel och brister. Av denna anledning frånskriver vi Oss allt ansvar.
  3. Vi garanterar inte heller ständig tillgång till Webbplatsen och vi åtar Oss inte att korrigera fel eller se till att Webbplatsen eller servrar inte innehåller virus eller andra skadliga komponenter. Vi har alltid rätt att ändra Webbplatsen och dess Innehåll utan föregående meddelande och vi har rätt att stänga ned Webbplatsen när som helst.
 4. Immateriella rättigheter
  1. Innehållet omfattar bland annat text, bilder och varumärken som skyddas av upphovsrättslagar, varumärkeslagstiftning och andra lagar om immateriella rättigheter, inklusive marknadsföringslagen. Det kan till exempel handla om produkter som finns på Webbplatsen.
  2. Vi ger Dig inte tillstånd att använda innehållet kommersiellt. Du kan således endast använda innehållet för personliga och icke-kommersiella syften. Det betyder till exempel att Du kan skriva ut en enda kopia av Innehållet för egen användning. Varje referens kräver tydlig angivelse av upphovsrätt eller annan äganderätt.
  3. Ytterligare utskrifter, kopiering, vidarebefordring eller utlämning av innehåll är inte tillåtet utan Vårt föregående skriftliga tillstånd.
  4. Vi avgör inte om Innehållet bryter mot andras rättigheter.
 5. Geografiskt område
  1. Webbplatsen kontrolleras och underhålls av STADA från vårt kontor i Sverige. Varje land har sina egna regler, förordningar och lagar, medan Internet är globalt. Det innebär att information som skickas i ett visst land kanske inte är avsedd för användning utanför detta land.
  2. Informationen på Webbplatsen har upprättats i enlighet med gällande lagar och riktlinjer i Sverige. Informationen är endast avsedd, när det gäller åtkomst och användning, för svenska medborgare.
  3. Vi garanterar inte att Webbplatsen eller Innehållet är lämpligt för eller tillgängligt för användning på andra platser. De som väljer att gå in på Webbplatsen från andra platser gör det på eget ansvar och är skyldiga att följa lokala lagar, om och i den omfattning lokal lagstiftning är tillämplig.
 6. Länkar till och från Webbplatsen
  1. Länkar från Webbplatsen:
   1. Webbplatsen kan innehålla länkar eller referenser till andra webbplatser som inte är relaterade till STADA. Vi har inte granskat innehållet på dessa webbplatser och har inget ansvar för innehållet på dessa webbplatser.
   2. Länkar till andra webbplatser tillhandahålls endast för att underlätta för dem som använder Webbplatsen.
   3. Användning av länkar från Webbplatsen till andra webbplatser sker på eget ansvar. Vi är inte ansvariga för förluster eller skador som kan uppstå på grund av Din användning av sådana Webbplatser.
  2. Länkar till denna Webbplats:
   1. Varje länk till Webbplatsen får endast bestå av text som tydligt anger att det rör sig om ”Länk till Hedrin.se”.
   2. Länkens utseende, plats eller andra aspekter får inte vara utformade så att den skadar eller försämrar den goodwill som är kopplad till STADA namn eller varumärken.
   3. Länkens utseende, placering eller andra egenskaper får inte ge fel intryck i förhållande till den organisation eller företag som är sponsrat av, förbundet med eller relaterat till STADA eller Webbplatsen.
   4. När användaren använder länken måste Webbplatsen visas i helskärm och inte som en ram på den webbplats som det länkas från.
   5. Den webbplats som det länkas från måste följa gällande lagar och förordningar i Sverige.
 7. Sekretess
  1. Det STADA Nordic ApS anser att det är mycket viktigt att din integritet skyddas. STADA viktigaste tillgång är Ditt förtroende och det är därför viktigt för STADA att skydda personuppgifter.
  2. Integritetspolicyn beskriver vår behandling av personligt identifierbar information som Vi samlar in när du använder Webbplatsen och Våra tjänster (“Personuppgifter”).
  3. Användningen av Webbplatsen är förbehållen personer som är 13 år eller äldre. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från personer som är yngre än 13 år.
  4. Endast behöriga anställda som har fått utbildning i hur personuppgifter ska hanteras, har tillgång till personuppgifter.
  5. Du har rätt att när som helst begära att STADA ger dig insyn, rättar, raderar eller begränsar användningen av Dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har dessutom rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format. Du har rätt att överklaga till Datainspektionen om Du anser att Dina Personuppgifter behandlas olagligt eller utan juridiskt tillstånd, eller om Du inte tror att Du får den information som du har rätt till enligt reglerna om insyn. Din information kommer bara att lagras så länge du besöker vår webbplats en gång om året, varefter din information kommer att raderas automatiskt. Du kan när som helst kontakta STADA Nordic ApS om du har frågor om Vår behandling av Din information.
                        
   STADA Nordic ApS
   Marielundvej 46A
   2750 Herlev
   Denmark
   CVR-nr.: 13902992
   Telefon: +45 44859999
   E-mail: info@stada.dk
   Website: https://stada.dk
  6. Behandling av personuppgifter i samband med rapportering av biverkningar.
   1. Som distributör av Hedrin® i Sverige är vi skyldiga att rapportera information till hälsovårdsmyndigheter om misstänkta eller bekräftade biverkningar i samband med användningen av våra läkemedel. Informationen samlas in direkt från den person som rapporterar misstänkta biverkningar till Oss antingen via biverkningar eller via andra kanaler som till exempel telefon eller e-post.
   2. Vi samlar in kontaktinformation, till exempel namn, adress, e-postadress, telefonnummer och annan kontaktinformation som vi får via kontaktformuläret. Dessutom samlar vi in ​​hälsoinformationen (som sjukdomshistoria och narkotikamissbruk) som vi får via kontaktformuläret, vilken är viktig för bedömningen av misstänkta biverkningar.
   3. Denna information kan, i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive bestämmelserna i Europaparlamentets och Rådets förordning nr. 726/2004 från den 31 mars 2014, delas med oberoende STADA-företag och andra partners i övriga EU-länder där Våra läkemedel marknadsförs. Detta görs för att vi ska kunna uppfylla Vår juridiska skyldighet att informera hälso- och sjukvårdsmyndigheter i de berörda länderna om eventuella bekräftade eller misstänkta biverkningar.
   4. Behandling av din information sker i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen (EU) nr. 2016/679 från den 27 april 2016, artikel 9.2.i, eftersom behandlingen är nödvändig för att säkerställa hög kvalitet och säkerhet för läkemedel baserade på tillämpliga EU-lagar och/eller svensk lagstiftning som anger lämpliga och specifika åtgärder för att skydda dina rättigheter.
 8. Cookies
  1. När du besöker Vår Webbplats samlar vi in information om dig med hjälp av cookies för att anpassa och förbättra Vårt innehåll. Nedan finns information om vilka uppgifter som samlas in och för vilket syfte.
  2. Cookies är en liten textfil som sparas på Din dator, i din mobil eller på annan enhet när Du besöker Webbplatsen. Textfilen innehåller information som används nästa gång du besöker Webbplatsen i syfte att spara inställningar och ta fram statistik. Innehållet i cookies läses och skrivs av Webbplatsen. Eftersom cookies är en textfil, och inte en program fil, innehåller de inte skadlig kod som till exempel virus. Du har möjlighet att radera eller blockera cookies på Webbplatsen. Om du gör detta finns det dock risk för att Webbplatsen inte fungerar optimalt och du kanske inte får tillgång till allt innehåll.
  3. Genom att använda Webbplatsen godkänner du att STADA använder cookies enligt beskrivningen i tabellen nedan (såvida du inte har inaktiverat cookies i din webbläsare). Om Du inte har inaktiverat cookies vid tidpunkten för samtycke, kan du återkalla Ditt samtycke genom att blockera cookies i din webbläsare.
  4. Om Du inte vill att STADA ska placera eller läsa cookies på din enhet, kan Du när som helst i din välja vilka cookies som ska tillåtas, blockeras eller raderas. Hur du gör det beror på vilken webbläsare du använder. Tänk på att om Du använder flera webbläsare måste Du radera cookies i alla webbläsare. Som användare måste du vara medveten om att Webbplatsen kanske inte fungerar perfekt om du raderar eller blockerar cookies.
  5. När du besöker hedrin.se Webbplats sparas följande cookies på din enhet:
    

   Google Analytics

    

   Används för registrering av användarmönster och antal besök på sidan.

   Återförsäljarinloggning För att registrera att du är inloggad
   Pop-up För att lagra information om vem som har accepterat popup-cookies

    

 9. Konsekvenser om Användarvillkoren inte följs
  1. Om vi ​​upptäcker att du inte följt Användarvillkoren för Webbplatsen, förbehåller vi oss rätten att vidta alla lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive kräva ersättning.
 10. Ändringar
  1. Vi kan ändra villkoren med rimligt varsel. Vi uppmanar dig att hålla dig uppdaterad om sådana ändringar.
 11. Lagstiftning och tvister
  1. Din användning av Webbplatsen är föremål för svensk lagstiftning, med undantag för svensk lagstiftnings internationella lagvalsregler. Eventuella tvister ska lösas i svenska domstolar.