Personuppgifter och cookies

Cookies

När du visar den här webbplatsen kan det hända att vi lagrar viss information på din dator i form av en “cookie”. Cookies används av många webbplatser för att besökarna ska få tillgång till vissa funktioner. Den information som lagras i cookien kan också användas för att kartlägga en användares beteende på webbplatsen.

Det finns två typer av cookies: Sessionscookie eller navigeringscookie används för att underlätta för dig att enkelt och snabbt navigera till de delar av webbplatsen som du besökt. Cookiefilen lagras på din dator och aktiveras när du återvänder till ett avsnitt eller på nytt besöker webbplatsen. Cookie-filen lagras på din dator endast under så lång tid som det behövs för ändamålet. Navigeringscookies lagras som längst i tre år efter det att du senast besökte webbplatsen.

Den andra är tjänstecookie, vilken används för att underlätta för dig att utnyttja en särskild tjänst som du anslutit dig till på webbplatsen, denna lagras under tiden du är ansluten till norspan.se eller under så lång tid uppgifterna krävs för fullgörande av förpliktelse eller rättighet som är förknippad med tjänsten.

Du har rättigheten att förhindra Mundipharma att lagra cookies på din dator. Denna rättighet gäller dock inte för tjänstecookies, där dessa utgör en förutsättning för att du skall kunna ansluta dig till och använda webbplatsen.

Om du inte godtar att Mundipharma använder cookies på vår webbplats kan du konfigurera inställningarna för webbläsaren så att den inte godkänner cookies. Om du gör detta kan vi dock inte garantera att alla funktioner på webbplatsen fungerar som avsett.

 

Personuppgifter

Via formulär på webbplatsen kan du beställa information och begära om att bli kontaktad av Mundipharma. Vid beställningar eller begäran om kontakt ber vi dig fylla i sådan information som krävs för att skicka informationen eller kunna kontakta dig, t ex namn, adress och e-postadress. Vi använder endast personuppgifterna för att uppfylla dina beställningar. Uppgifterna lämnas inte ut av Mundipharma till tredje part.

 

Rätta uppgifter

Du kan under den tid Mundipharma behandlar dina personuppgifter begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra uppgifter som du tidigare lämnat. Du når oss via:
e-post: info@ mundipharma.se
brev: Webbansvarig, Mundipharma AB, Mölndalsvägen 30B, 412 63 Göteborg

 

 

Kontakt

Om du har frågor om detta legala avsnitt är du välkommen att kontakta webbansvarig hos Mundipharma, e-postadress: nel@mundipharma.dk